Detacheren

Detacheren: win-winsituatie voor alle partijen

Als u op zoek bent naar een tijdelijke, technische medewerker is detacheren dé oplossing. De medewerker is bij ons in vaste dienst en gaat voor u aan het werk. Daar zit ‘m meteen ook het grote voordeel in, want u heeft als opdrachtgever verder geen enkele verplichting naar de tijdelijke medewerker toe. U hoeft onder andere geen sociale premies af te dragen en geen vakantiegeld te reserveren. Daar zorgen wij allemaal voor.

Meebewegen met de markt

Een flexibel personeelsbestand maakt het makkelijker om in te spelen op veranderingen in de markt. Pieken en dalen in de werkdruk kunnen daardoor efficiënt worden opgevangen. Ook bij (langdurige) ziekte is het handig om gebruik te maken van de mogelijkheden van detachering.

Heldere afspraken

Bij detacheren spreken we van te voren altijd af hoe lang de detacheringsperiode gaat duren. Bovendien leggen we vooraf het aantal te werken uren (per week of per maand) vast met de opdrachtgever en de gedetacheerde medewerker. Heldere afspraken vooraf bieden zowel opdrachtgever als gedetacheerde meer zekerheid.

NEN 4400-1

De NEN 4400-1 is een norm die is opgesteld om u als opdrachtgever de zekerheid te bieden dat wij voldoen aan onze verplichtingen. Aangifte en de afdracht van belastingen en sociale verzekeringspremies worden correct gedaan en de juiste identiteit van al onze medewerkers is vastgesteld.

Uiteraard voldoet ASIM BV ook aan deze normering.

Meer weten over NEN 4400-1? Ga naar SNA-Keurmerk.

VCA*

Veiligheid, gezondheid en milieu staan bij ons hoog in het vaandel. Wij zijn dan ook VCA gecertificeerd.

 

slider-05